Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Terneuzen: Wie niet wil horen….

laat RWS in de Westsluis voor mensen zorgen, die de binnenvaart vastleggen

Al vele malen is het onderwerp Terneuzen aan de orde geweest. Daarbij heeft de ASV (denktanklid Joop Molewijk ondersteund door Ron Breedveld) zich ingezet om de voorzieningen inclusief het schutten van de binnenvaart te behouden c.q. te versterken.

Er zijn zienswijzen ingediend, er werd opgedraven bij commissies maar er werd niet geluisterd.

Na een ongeval op 11 november jl. waarbij een matroos maar liefst 3 kwartier tussen wal en schip liggend op een drijfraam heeft moeten wachten op hulp, heeft BLN om veiligheidsmaatregelen verzocht voor de Westsluis. En wat is het resultaat? De Westsluis van Terneuzen mag per direct slechts beperkt worden gebruikt door de binnenvaart. Lege schepen mogen niet meer afschutten en alleen nog opschutten bij een waterstand gelijk aan of hoger dan NAP+1,50 meter.

Ook is de maximaal te benutten muurlengte in de kolk voor de binnenvaart ingekort van 290 naar 245 meter.

Hiermee wordt in veel gevallen de Westsluis de binnenvaart ontnomen. Dat is met de huidige drukte al een groot probleem, maar dat probleem wordt nog veel groter op het moment dat er vanwege de bouw van de nieuwe sluis geregeld stremmingen zullen zijn. Zo wordt de Middensluis in 2021 lange tijd buiten gebruik gesteld.

Al met al wordt de vaarweg naar het zuiden inmiddels met heel veel obstakels bekleed: net nu we horen hoe Antwerpen de Royerssluis praktisch ontoegankelijk zal maken voor de binnenvaart. Ook allemaal uit het oogpunt van veiligheid: voor de fietsers wel te verstaan!
Dat maakt varen over Antwerpen ook een stuk minder aantrekkelijk.

Het was te voorzien dat er problemen zouden komen wat Terneuzen betreft: Tijdens de vergadering over het opstarten van de planningstool heeft de ASV de verwachte problematiek naar voren gebracht en uiteindelijk te kennen gegeven geen verantwoording te nemen in de situatie rond de bouw van de sluis.

De ASV heeft zich destijds gedwongen gevoeld in duidelijke bewoordingen aan te geven, dat zij geen enkele verantwoordelijkheid wilde dragen door de volgende gang van zaken: Het niet inspelen door RWS op de te verwachten situatie, zoals (verdwijnen van) ligplaatsen en de toen onzekere gang van zaken over de middensluis lagen daaraan ten grondslag. RWS meldde destijds doodleuk, dat RWS geen invloed zou hebben op het tijdsbestek dat de sluis opengehouden zou worden (zo lang mogelijk volgens o.a. de ASV). Rijkswaterstaat heeft de regie uit handen gegeven aan een aannemer. Dat bracht de ASV tot het besluit duidelijk te moeten maken, dat we dan wel met elkaar om de tafel kunnen zitten maar dat de schijn niet gewekt moet worden dat de ASV op enigerlei wijze begrip had voor de gang van zaken, laat staan akkoord zou zijn ermee.

Onze stelling was: jullie maken er een puinhoop van, verwacht van ons niet, dat wij helpen opruimen.

Sindsdien is er geen contact meer geweest tussen de ASV en Rijkswaterstaat. De ASV is dan ook niet van de nieuwe maatregel op de hoogte gesteld. Maar we kunnen rustig stellen dat ook de nu ontstane situatie weer te herleiden is tot nalatigheid en niet inspelen op een aantoonbare behoefte, mede veroorzaakt door meer passages van de binnenvaart door de Westsluis.

Waar alles en iedereen constant te hoop loopt over veiligheid aan boord, valt ons op dat veiligheid aan de wal voor de schipper kennelijk van ondergeschikt belang is. Want het mag duidelijk zijn dat de wijze waarop in deze sluis vastgemaakt moet worden onverantwoord is. Daar, waar de regels op het schip zo worden aangescherpt voor de veiligheid, dat ze het liefst zouden hebben, dat schepen niet meer bewegen, moet de schipper of matroos via een levensgevaarlijke glibberbalk het schip vastleggen. En dat gaat natuurlijk een keer fout. En wat nu? De bootlieden, die de binnenvaart kunnen vastleggen, gaan dat zeker niet gratis doen.

De ASV stelt voor “laat RWS voor mensen zorgen, die de binnenvaart vastleggen of een contract hiervoor sluiten met de bootlieden”. RWS heeft volgens de ASV ervoor te zorgen, dat de schepen op een veilige manier de sluizen kunnen passeren.

Helemaal doof blijkt Rijkswaterstaat niet te zijn (wel behoorlijk hardhorend), nu Rijkswaterstaat een proef gaat houden om bootlieden in te zetten bij het vastmaken in de sluis. Wanneer die proef ingaat is echter nog niet duidelijk en voor hoe lang die proef zal gelden, weet men ook nog niet. Tijdens de proef mag de lege binnenvaart overigens wel op- en afschutten.
We blijven het volgen.