Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Verslag bijeenkomst vergroening

Vergroening van de binnenvaart is vooral een financiële uitdaging

Het ministerie verwelkomde iedereen (rond de 150 man), waarvan nog geen 5 schippers. Er volgen nog een paar bijeenkomsten, want er staat in het regeerakkoord, hetgeen voortvloeit uit het klimaatakkoord van Parijs, dat we de CO² uitstoot moeten reduceren tot 95% minder ten opzichte van 1990. Hiervoor is overigens vanuit Europa 300 miljoen uitgetrokken, maar onze sector krijgt maar een heel klein deel; daar zou je drie schepen mee kunnen ombouwen. De overheid heeft echter geen goed beeld over de vervuiling van de binnenvaart. Meten aan de pijp zou hier verandering in kunnen aanbrengen. Ze gaf wel toe dat het wegverkeer een hele grote milieubelasting was.

Wim Onderdelinden hield een betoog over allerlei subsidieregels en aftrekmogelijkheden om met groenbankieren een lagere rente te verschaffen. Er zijn dus best wel mogelijkheden, alleen liet hij zeer matig doorschemeren, dat de binnenvaartondernemers geen marges hebben om hierin te investeren. Er werd wel mondjesmaat gezegd, dat er nu nog schepen “onderwater” varen en dat die niet kunnen meedoen aan vergroening. Het is allemaal iets te mooi voorgerekend.

Dari Scheepvaart heeft al diverse hybride schepen en claimde bij een schip met twee schroeven van 8600 ton, dat deze 91000 Euro brandstofkosten bespaart per jaar als hij op generatoren vaart. De vertegenwoordiger van Dari Scheepvaart stelde met hybride 120 liter per uur te gebruiken en daarbij een snelheid van 13 KMPU te halen. Daarnaast gaf hij te kennen dat er met twee dieselmotoren van 1500 PK 250 liter per uur verbruikt wordt. Dat betekent dat er een besparing van 130 liter per uur is. Toen de vraag gesteld werd of het schip bij 250 liter brandstofverbruik ook 13 KMPU vaart, kon hij geen antwoord geven, dus klopt het niet. Hij week van de vraag af door te zeggen, dat het wel vereist is dat je anders gaat varen met hybride. (Hierbij moet je vooral de rompsnelheid van je schip in de gaten houden!) Het klopt dus niet en het verhaal is inmiddels van hun site gehaald.

De banken gaven ook aan dat de binnenvaart, op een enkele na dan, niet bij machte is om te vergroenen en vroegen ingrijpen van het ministerie. Alleen de ING is voorloper op het traject met vergroening van het openbaar vervoer. De bank denkt, dat een uitwisselbaar accupakket het meest ideale is om uit te voeren in de binnenvaart en dit dan op huurbasis. Dan heeft de binnenvaartondernemer geen hoge kosten. Men is er wel van bewust dat zo’n accu container meer kost dan een heel schip.

Tatasteel vertelde hun ideeën met de samenwerking van de PTC. Hierin stelde de PTC dat we allemaal groot denken, maar de PTC denkt aan schepen rond de 86 meter. Om dat rendabel te krijgen, zal ook moeilijk worden.

De vrouw van de schipper van m.s Anda stelde, dat vergroening niets opleverde voor hen en het tijd werd dat de verdiensten eens wat beter zouden worden. Zij vroeg hoe je direct in contact kan komen met de verladers. Hier kreeg zij geen concreet antwoord op. Er werd wel gesuggereerd, dat we moesten samenwerken. De zaal was er ook al achter gekomen, dat er diverse bedrijven wel bezig zijn met reduceren van de CO² uitstoot. Maar dat was ook ieder voor zich, dus die moeten ook wat meer samenwerken. Er werd overigens toegegeven dat LNG ook niet de toekomst is. We zullen echt naar zero uitstoot moeten.

Kortom; er was aandacht voor de kleinere binnenvaart, die verdwijnt. Er waren best ideeën, maar de haalbaarheid is niet aangetoond. En de conclusie is niet gesteld, maar de binnenvaart verdient niet genoeg geld. De verladers willen niet méér betalen voor greendeal schepen.

Het is interessant, maar je moet opletten. Als je dus je rompsnelheid in de gaten houdt, en dat doen de meesten onbewust wel, bespaar je ook al bergen gasolie en elke procent gasolie besparing is net zoveel procenten minder CO² uitstoot. Dus CCR2 motoren die dus meer verbruiken, belasten in feite het milieu meer!!!
Piet