Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
2 days ago
Loflied op de langzaamloper. Het zal toch niet zo zijn dat door CCR regelgeving het tjoeketjoek geluid voor altijd verdwijnt? In een mooi filmpje wordt de liefde en toewijding voor de Bolnes getoond. https://t.co/6XCNjsGSJ3
5 days ago
"Reactie op column Michel GonlagMichel Gonlag schreef in zijn column “eer” Dat het helaas…" — Sunniva Fluitsma https://t.co/PYqcVPLSdN
5 days ago
AIS is onbetrouwbaar en de privacy van schippers is niet geregeld. Daarom schrijft de ASV in een brief aan het Agentschap Telecom dat AIS alleen geschikt is voor het gebruik als hulpmiddel bij navigatie, met als doel de scheepvaart veiliger te maken. https://t.co/ArL5TPkej2

Achtergronden van de petitie (6)

We stellen de schippers op de hoogte.

Via onderstaande brief en de ASV stelt de schippers op de hoogte door hen een inventarisatielijst te geven waar puntsgewijs aangegeven wordt waar men wanneer aan moet voldoen. 

Rotterdam, 21 maart 2009

Aan collega schippers
Mijne heren / dames,

Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat er op korte termijn nogal wat op u en/of collega’s van u afkomt. Dat betreft onder andere het aflopen van de overgangstermijnen betreffende de CCR regelgeving. Om te beginnen in 2010.

Maar wat komt er nu op u en ons af?

Niemand kan er een antwoord op geven. Hoeveel gaat het kosten en in hoeverre is het mogelijk er aan te voldoen? We horen geluiden dat het allemaal wel mee zal vallen, maar we hebben ook andere cijfers.

Bovendien blijkt dat de staatssecretaris, mevrouw Huizinga, niet kan aangeven hoe hoog de kosten gaan worden voor de schippers omdat “de sector” (wij dus) niet in staat zou zijn die gegevens te verstrekken. Dat lijkt ons onze eer te na. Daarom gaan wij die cijfers verzamelen d.m.v. de schippers (anoniem) te bevragen in welke mate hun schip wel/niet voldoet aan de eisen en dat wel of niet mogelijk is om er aan te voldoen. Vervolgens willen wij onafhankelijke bureaus inschakelen om een prijsopgave te maken voor de noodzakelijke investeringen met een minimum en een maximumbedrag. Dat zou toch inzicht moeten verschaffen.

Om een beeld te kunnen krijgen wat er nu echt boven ons hoofd hangt willen wij u vragen bijgaande formulieren in te vullen en naar bovenstaand adres toe te sturen. Dan kunnen wij inventariseren hoe u de zaken die op u af gaan komen ervaart.

Wij willen u hierbij van harte uitnodigen om samen met ons dit plan uit te voeren. Het zal voor de schippers, de bonden en de politiek een duidelijk inzicht geven wat we nu eigenlijk kunnen verwachten bij de invoering van die regelgeving en waar de knelpunten liggen per tonnage-eenheid. en of de invoering van die CCR regels wel of niet haalbaar is.
We weten dat we veel van u vragen. Het is nogal een klus om het in te vullen. Het invullen zal ongetwijfeld veel vragen oproepen, maar misschien beter nu dan dat u later moet constateren: als ik dat geweten had……Ongetwijfeld kunt u bij vragen terecht bij uw expert of verzekering.

Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking en hopen op een spoedig bericht,

Willem Stam
Voorzitter ASV “

Aanwijzing voor het invullen:
maak het uzelf niet te moeilijk: is het nu in orde of niet daar gaat het om. U hoeft geen oplossingen te bedenken of iets dergelijks. En ook bedragen hoeft u niet in te vullen (mag wel)
De Inventarisatielijst