Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
No Tweets available. Login as Admin to see more details.

Het binnen Nederland aan de orde stellen van de problematiek 5

De pers

Enkele voorbeelden van artikelen verschenen in de pers over oorzaak en gevolg en persoonlijke ervaringen van schippers mbt de CCR regelgeving

De Groene Amsterdammer

Noordhollands Dagblad