Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Binnenvaart moet vergroenen, maar hoe? Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025: Geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022! 🙈In de Staatscourant:
https://t.co/Tt9UN5J9FW #metderugtegendemuur @IenWTweedeKamer @RobJetten @chris_stoffer
Hoofdvaarweg Zaan alweer (minimaal) 5 dagen gestremd😡. Reparatiewerkzaamheden tussen 22.00 uur 19-10 en 05.00 u 24-10. Slechte noodbrug kost binnenvaart veel geld en maakt #binnenvaart onbetrouwbaar voor afnemers. @SlegersGerard @jeroenolthof Vragen? 0800 0200 600 (gratis).
Eindelijk is men wat soepeler met gezondheidskeuringen en wordt je om de 2 jaar medisch gekeurd. Behalve...als je toevallig 69 jaar bent, dan moet je toch al binnen 1 jaar gekeurd worden want dat is "logisch" volgens het CBR. @CBRnl @MinIenW

Tot slot: Misverstanden

Er zijn nog steeds misverstanden over de wijze van uitvoering van de CCR regelgeving in de diverse landen.

Misverstanden aangaande CCR regelgeving

 Misverstand 1: Alle schepen van de Rijnoeverstaten voldoen op dezelfde wijze aan eisen zoals gesteld in de EG-richtlijn 2006/87 of het ROSR 1995

 Of een schip voldoet aan eisen zoals gesteld in de EG-richtlijn 2006/87 of het ROSR 1995 wordt NIET gecontroleerd door handhavers in de diverse landen. Het is dus niet zo dat we ervan uit kunnen gaan dat de uitvoering van de regelgeving voor alle binnenvaartondernemers gelijk is.

Het blijkt een misverstand te zijn dat alle landen de CCR regelgeving op dezelfde manier zouden uitvoeren OMDAT er in alle landen controle zou bestaan. Ook ILT controleert niet of (buitenlandse) schepen aan de eisen (voorwaardelijk voor het verkrijgen van een certificaat van Onderzoek) voldoen.

Zie de instructie aan handhavers geschreven door ILT wat betreft “Toezicht en handhaving binnenvaart: Binnenvaartwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer.”

“….Het is niet de bedoeling om na te gaan of een schip aan de eisen zoals gesteld in de EG-richtlijn 2006/87 of het ROSR 1995 voldoet. Dit wordt getoetst bij de certificering.”

Misverstand 2: Alle schepen van de Rijnoeverstaten worden op dezelfde wijze gekeurd om in aanmerking te komen voor het Certificaat van Onderzoek en voldoen op dezelfde wijze aan eisen zoals gesteld in de EG-richtlijn 2006/87 of het ROSR 1995

We WETEN ook dat dat niet het geval is omdat wij op de hoogte zijn van de wijze waarop de keuringen in andere landen plaatsvinden.  Het is een kwestie van de lijsten van de inspecteurs uit diverse landen naast elkaar leggen om erachter te komen dat de verschillen groot zijn. Het is ook een kwestie van WILLEN weten. De ASV heeft dat meermaals medegedeeld aan de Rijnvaartcommissarissen, die dit niet onderzoeken.

Misverstand 3: als je niet kan voldoen aan de eisen dan is er een hardheidsclausule waardoor je niet hoeft te stoppen met varen

Die hardheidsclausule blijkt onwerkbaar in de praktijk en is dus ook geen vluchtweg. Er is een bijlage die daar op in gaat

Misverstand 4: Deze regelgeving zal toch wel voortkomen uit oogpunt van zaken die zich voorgedaan hebben zoals ongevallen?

In de reactie van de ASV op het rapport “Schepen van de Toekomst’ is aangetoond dat er zich geen zaken hebben voorgedaan waardoor deze regelgeving van kracht werd. Er is geen andere reden dan dat het duurzame gebruik van deze schepen “economisch niet wenselijk” zou zijn. U kunt een uitgebreide onderbouwing lezen in voornoemde reactie.

Misverstand 5: Duitsland wil niets en ligt altijd dwars: als het aan Nederland ligt dan worden bestaande schepen gespaard

Dit zijn teksten die wij vaak horen, maar als we naar de officiële stukken vanuit de CCR kijken zien we die uitspraken niet onderbouwd. Het vreemde is dat wel in een officieel CCR stuk betreffende de geluidseisen  (Cesni/pt(16)41) van een Duits delegatielid staat:

“Het voorstel is gebaseerd op de overweging dat enerzijds de bemanningsleden aan boord beschermd moeten worden tegen onaanvaardbare geluidsniveaus en anderzijds ook de eigenaars van deze schepen,voornamelijk particulieren,niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven

Dat is in strijd met het voorstel van de Nederlandse delegatie betreffende geluidseisen waarvan  vastgesteld is (middels een rapport van TNO) dat geen enkel schip aan de geluidseisen kan voldoen maar alle schepen met een kiellegging van voor 1976 middels een proefvaart zullen moeten aantonen dat zij wel kunnen voldoen….dus juist de schepen zonder personeel…met alle gevolgen van dien.