Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
5 days ago
TV Reportage bij RTV Oost over verdwijnen kleinere schepen
Overijssel wil meer vervoer over water o.a. door opwaardering van een kanaal tot schepen tot 1.000 ton. Weggegooid geld zegt de ASV, als Overijssel zich niet inzet om die schepen te behouden. https://t.co/8Ldpn55NYs
2 weeks ago
De heer Khalid Tachi (EICB) houdt een presentatie over reële vergroeningsopties bij de ASV vergadering (22-9).

meepraten? kom ook naar de vergadering
2 weeks ago
De "klimaattafel" en vergroening van de binnenvaart komen aan de orde bij de ASV najaarsvergadering op 22 september a.s.
Waarbij de ASV verslag doet van het Ministerie IenW, andere marktpartijen en de ASV gespeeld hebben in het tot stand komen van de “klimaatfiches”.
meepraten?

Antwoord CCR op ASV klacht tegen Nederlandse regering

Klacht ASV tegen Nederlandse regering “niet ontvankelijk” verklaard!

Er ligt een verdrag maar als iemand zich niet aan het verdrag houdt kan er niet geklaagd worden bij “de hoedster van het verdrag” de CCR.
Welke waarde heeft zo’n verdrag dan?