Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
De ASV verwelkomt de heer @danielkoerhuis als opvolger van @rudmer Heerema als woordvoerder #binnenvaart (VVD). Wij zien er naar uit om de de prima samenwerking met de VVD woordvoerder te kunnen voortzetten.
sluis Belfeld schut weer!!
Kort maar krachtig; een bijzonder positieve indruk achterlatend betreft inzet en zorg voor de binnenvaartsector. Nu alweer afscheid nemend als demissionair minister I&W . Dank voor de oprechte betrokkenheid @Barbara_Visser1. Veel succes in de toekomstige loopbaan. 🎩

Antwoord SAB

Onderwerp: Afgifte scheepsafvalstoffen

Rotterdam: 1 februari 2013

Geachte heer Breedveld,
Naar aanleiding van uw brief, d.d. 31 januari 2013, het volgende.

In de begin jaren ’90 is een inzamelnetwerk ingericht voor inzameling van olie- en vethoudend scheepsafvalstoffen. Naast de afgifte van olie- en vethoudende afvalstoffen wilde de binnenvaart ook graag zijn niet olie- en vethoudend KGA en restafval kwijt. In de loop van vele jaren heeft de SAB, door het afsluiten van contracten met diverse diensten, het mogelijk gemaakt dat ook deze scheepsafvalstoffen konden worden ingezameld.

Deze diensten, zoals havenbedrijven, gemeenten, provincies en districten van Rijkswaterstaat hebben de kosten voor inzameling en verwerking zelf betaald.

Rijkswaterstaat heeft besloten om met ingang van 1 juli 2013 niet meer garant te staan voor de kosten van inzameling en verwerking van niet olie- en vethoudend KGA en restafval langs de rijkswateren. Havenbedrijf Amsterdam doet dit al niet meer sinds 1 januari 2012.

De Nederlandse overheid is van mening dat de “vervuiler” zelf moet betalen voor de kosten.

Ik wil hierbij benadrukken dat de SAB absoluut geen stem heeft in deze keus. Ik verwijs u dan ook naar de Nederlandse overheid met uw bezwaren en of dit juridisch wel mogelijk is.

In opdracht van Rijkswaterstaat moest de SAB de huidige open inzamelstructuur langs de rijkswateren ombouwen naar een gesloten inzamelstructuur. Om toegang te verkrijgen tot dit systeem wordt een chip in combinatie met een abonnement afgegeven.

In het traject van deze ontwikkeling is in diverse gesprekken met schippers, rederijen en brancheorganisaties naar voren gekomen dat de hedendaagse schipper in vele havens op verschillende wijze zijn diensten moet afhandelen c.q. betalen, zoals chipknip, pinpas, creditkaart, muntjes, via telefoon of een pas halen bij de havenmeester. Huidige realiteit is nu dat er geen diensten meer kunnen worden verkregen omdat men bv. niet in het bezit was van een juiste betaalkaart, onjuiste telefoonnummers, onvoldoende borg had of niet in bezit was van vereiste muntjes. Zodoende kwam het idee om de chip ook voor andere doeleinden te gaan gebruiken. Dit concept “één sleutel voor diverse diensten” wordt door vele scheepseigenaren, exploitanten en binnenvaartbrancheorganisaties ondersteund en zelfs aangeprezen bij diverse gemeenten.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

SAB