Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter

Misschien eens verdiepen in de eisen die het betreft? Die hebben niets met duurzaamheid te maken. Bij de regeling dat schepen aan nieuwbouweisen moesten voldoen bij ombouw, verbouw of nieuwbouw bleven de schepen keurig up-to-date. https://t.co/54YAAslstn https://t.co/vQC2KTElIk

Dit systeem kan niet kloppen, want een markt waar er sprake MOET zijn van reservecapaciteit (hoog water/laag water) kan nooit in evenwicht zijn. Daarom wilde de ASV minimaal een transparante markt. Ondanks aangenomen moties was er geen draagvlak vanuit collega-bonden @CemLacin https://t.co/ovX66lwXMV

Slecht ondernemerschap is de waarde niet inzien van je collega-schippers en daarmee van de diversiteit van de vloot. We hebben elkaar nodig om de verladers te bedienen. Nu gaat het werk van het water naar de weg, dat is pas slecht ondernemerschap: van Nederland! https://t.co/MyGHktIWiL

Ingezonden brief CDNI

Het is bijna 1 november en zoals u wellicht heeft vernomen gaat op die datum de afgifte van bedrijfsafval en huisvuil voor de binnenvaart drastisch veranderen. Onder het mom van ‘de vervuiler betaalt heeft onze Minister een systeem uitgedacht met abonnementen, afgesloten containers en minder afgiftelocaties dat óp 1 november ingaat.

De ASV heeft het afgelopen jaar weerstand geboden tegen dit systeem. Middels brieven naar de minister en de petitie ‘binnenvaart weigert mee te werken aan schending van het Scheepsafvalstoffenverdrag’ hebben wij gepoogd minister Schultz-van Haegen te bewegen deel C van het CDNI-verdrag op een rechtmatige en internationaal uniforme wijze in te voeren. Dit alles op een passende termijn. Met andere woorden: zich te houden aan de afspraken met de CCR-lidstaten en Luxemburg in het CDNI-verdrag (Scheepsafvalstoffenverdrag).

De ASV stond hier niet meer alleen in. Wij hebben bijval gekregen van Koninklijke Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, BinnenvaartBrancheUnie en de Landelijke Vereniging voor het Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. Dit heeft geleid tot een eensluidend standpunt van de sector, verwoord in een door Koninklijke Schuttevaer opgestelde brief richting de minister. Ook de Europese Schippers Organisatie heeft aangegeven niets te zien in het voornemen van Nederland om dit eenzijdig in te voeren.Bij een dergelijke weerstand (met argumenten onderbouwd) zou je denken dat de minister op z’n minst overleggen had opgestart met de brancheorganisaties op zoek naar draagvlak voor haar beleid

Niets is echter minder waar. De minister heeft na het verzenden van eerder genoemde gezamenlijke brief geenszins de intentie getoond met de sector te willen overleggen. Deze conclusie kun je wel trekken na het antwoord dat zij heeft gegeven en het moment waarop. Drie maanden heeft het geduurd alvorens de minister met haar antwoord kwam en daaruit is gebleken dat het voor de binnenvaart slikken of stikken was: of wij konden kiezen uit een abonnementsvorm of zij ging dat voor ons doen. Wij hebben niet gekozen om niet in te stemmen met slecht beleid en schending van een internationaal verdrag.

Wij als ASV vinden de manier waarop de minister is omgegaan met de bezwaren van de sector onfatsoenlijk, een belediging van het petitierecht en ontkenning van het internationale karakter van de binnenvaart. Dat gezegd hebbende zal deze gang van zaken ons er niet van weerhouden de weerstand door te zetten. Daarvoor zijn onze zorgen te groot dat, door de beleidskeuze van de minister, afvalstromen van de binnenvaart bij anderen terechtkomen, zoals gemeenten en/of onze buurlanden. Of erger: dat er een significante stijging van zwerfafval zal ontstaan.

We zullen de minister voor de gevolgen verantwoordelijk houden. Daarnaast zijn de verdragsluitende staten medeverantwoordelijk, omdat men de handelwijze van Nederland toelaat. Afsluitend wil het ASV-bestuur via deze weg iedereen nadrukkelijk bedanken voor het tekenen van de petitie en de brancheorganisaties voor het gezamenlijk optrekken in deze lastige materie.

Ron Breedveld,
vicevoorzitter ASV