Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Niet betalen voor afgifte huisvuil [INGEZONDEN]

21-02-2013 06:21

Rond de discussie van de afvalstoffen blijven er een aantal zaken onderbelicht ofwel een beetje duister. Dat komt natuurlijk doordat de betreffende partijen dat graag zo houden.

Wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor de huidige gang van zaken? Ten eerste de minister, die een internationale overeenkomst sluit met de Rijnoeverstaten, het zogenaamde CDNI-verdrag, en zich daar vervolgens niet aan houdt. Want het verdrag zegt in het inmiddels (via de ASV) bekend geworden artikel 7 lid 1 dat er op huishoudelijk afval geen afdracht mag worden geheven. Wie geeft opdracht de afvalcontainers op slot te doen? Heel juist: de minister; dus handelt zij in strijd met het verdrag.

Vervolgens huilen de organisaties die binnen de transitie zitten krokodillentranen alsof zij er helemaal niets aan kunnen doen. Maar volgens mij wordt het SAB-stichtingsbestuur toch echt benoemd en aangestuurd door de organisaties die nu samen BLN willen gaan vormen, of in ieder geval doen of ze het willen.

Die organisaties weten natuurlijk al lang dat dit gaat gebeuren. De SAB-directie is echt niet zo gek om dit te beslissen zonder toestemming van die organisaties, want dat zou kamikaze zijn en daar hebben Nederlanders meestal geen zin in. Ergo ‘de bonden’ wisten dit en hebben daar groen licht voor gegeven.

En als de Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer nu roept dat het wat goedkoper moet, dan geven ze daarmee toe aan het principe dat we in strijd handelen met het verdrag door voor ons huisvuil te gaan betalen. En dat bewijst dan weer de stelling: ze wisten het al lang. Het feit dat de directeur van het SAB roept: “Ik ga geen verdragen lezen voor de uitvoering van mijn beleid”, is natuurlijk de limit. Zijn hele organisatie en werkwijze zijn gegrond op dit verdrag; dus hij kent het uit zijn hoofd – of zou dat in ieder geval moeten kennen. Misschien kan hij het wel dromen.

Wij worden dus met ons allen voor het lapje gehouden, wat zeg ik dat weer netjes, hè? Maar wat staat ons als schippers vervolgens te doen in deze onredelijke vertoning van onder één hoedje spelen door minister en BLN-organisaties?

Volgens mijn rechtsprincipes spreken wij hier van een onrechtmatige daad. Daarom zou ik alle schippers willen oproepen: vraag geen chip aan zolang we niet de garantie hebben dat we er niet voor gaan betalen. Kijk, als ze een systeem willen waarbij derden geen gebruik van onze afvalcontainers kunnen maken, hebben we daar natuurlijk niets tegen, maar daar moet de schipper niet de prijs voor hoeven te betalen. Het klein gevaarlijk afval en restafval moeten gewoon bij de bilgeboot blijven, zoals dat nu ook reeds is. Dat mag toch niet in de huishoudafvalcontainer.

De hele weerstand tegen het betalen in diverse landen snijdt wel degelijk hout. Dat is namelijk de reden geweest voor het verdrag, opdat het overal in alle landen op dezelfde manier geregeld zou worden, zodat er geen afvalputjes ontstaan.

De ASV heeft Kamerleden bereid gevonden om een motie in te dienen tegen deze regeling. Maar dan moet er wel druk zijn uit de markt want anders gaan de regeringscoalities niet mee in de stemming en dan heb je niets gewonnen. Dus ik wil voorstellen dat we allemaal mee doen aan de handtekeningenactie die eerdaags wordt opgezet.

Verder moet het mogelijk zijn hier een formele klacht over neer te leggen bij Justitie. Dat betekent dus dat we allemaal onze rechtsbijstandverzekering moeten bellen over de te nemen maatregel. Misschien moet er eerst een proces-verbaal komen als argumenten niet helpen, en daar is dan weer die rechtsbijstandverzekering voor.

Mijn oproep in alle zaken is: de schipper zal het zelf moeten doen. En daarom moeten we samen dit signaal afgeven.

Ger Veuger,
lid van de denktank van ASV