Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Binnenvaart moet vergroenen, maar hoe? Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025: Geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022! 🙈In de Staatscourant:
https://t.co/Tt9UN5J9FW #metderugtegendemuur @IenWTweedeKamer @RobJetten @chris_stoffer
Hoofdvaarweg Zaan alweer (minimaal) 5 dagen gestremd😡. Reparatiewerkzaamheden tussen 22.00 uur 19-10 en 05.00 u 24-10. Slechte noodbrug kost binnenvaart veel geld en maakt #binnenvaart onbetrouwbaar voor afnemers. @SlegersGerard @jeroenolthof Vragen? 0800 0200 600 (gratis).
Eindelijk is men wat soepeler met gezondheidskeuringen en wordt je om de 2 jaar medisch gekeurd. Behalve...als je toevallig 69 jaar bent, dan moet je toch al binnen 1 jaar gekeurd worden want dat is "logisch" volgens het CBR. @CBRnl @MinIenW

ASV verslag van informatiebijeenkomst deel C CDNI verdrag

Er waren een man/vrouw of vijfendertig aanwezig, naast vertegenwoordigers van ASV, BBU, CBRB, Schuttevaer bijvoorbeeld ook afgevaardigden van de haven van Gent en Antwerpen.

Er was een korte inleiding door de directeur van de SAB, die daarna het woord gaf aan een medewerkster van het ministerie van I&M. Zij gaf een presentatie over hoe deel C geïmplanteerd gaat worden volgens het ministerie in Nederland. Dat bracht geen nieuwe inzichten t.o.v. wat in de binnenvaartpers verschenen was. Wel kwam hier duidelijk uit naar voren dat Nederland de voortrekker of te wel rapporteur was voor deel C van het CDNI verdrag. Vastgesteld is dat erop geen enkele manier afspraken te maken waren over een gelijkluidende implementatie van deel C met de diverse verdragstaten. Er is alleen overeengekomen dat ergens in 2014 elke verdragsstaat aan moet geven hoe ze het doen of willen gaan doen. Nederland is dus maar voor zich zelf begonnen.

Gelukkig kan men inderdaad niet een verplichte heffing opleggen. De chip op de ECO kaart is inderdaad vanaf 1 maart te gebruiken op de afgesloten containers die voorlopig geplaatst worden langs het A’dam-Rijnkanaal, Volkeraksluizen, ‘s-Gravendeel en sluis Maasbracht. Na 1 juli werkt deze chip alleen nog als je een ABO bij de SAB neemt voor € 194 voor niet oliehoudend KGA en € 579 voor niet oliehoudend KGA en bedrijfsafval (huisvuil etc.) tezamen. Het ministerie betaald de eerste drie jaar voor het maken en plaatsen van de containers, waarna de regeling en contract met de SAB geëvalueerd gaat worden. Verder had het ministerie de andere overheden als havens wel gewezen op de mogelijke gevolgen van hun beleid.

Hierna begon de zaal ( vooral de ASV) te sputteren, wie dan wel niet het bedrijfsleven was waarmee overlegd was. Dat bleek in Straatsburg onder auspiciën van de CCR vooral met de EBU te zijn geweest en voor het gemak schijnbaar ook met de ESO. De gemoederen liepen vooral bij de ambtenaren van het ministerie nogal op door het tegen gas van de aanwezige schippersorganisaties uit de zaal op dit punt. Helemaal op het eind gaf de vertegenwoordigster van het ministerie erg schoorvoetend toe dat het een en ander dus niet zo gelukkig gecommuniceerd en overlegd was op nationaal.

De standpuntuitwisseling werd nog al vervuild, hoewel niet onbelangrijk, door het weghalen van de vuilcontainers op de Volkeraksluizen aan de middensluis en de binnenkanten van de twee andere kolken. Eventueel konden die terug volgens het ministerie maar dan werd het ABO wel duurder. Buitenlandse schepen en bijvoorbeeld historische schepen kunnen ook de chip krijgen en een ABO afsluiten.

Juridisch, want dat het ministerie laten uit zoeken, zaten en ze zagen een eventuele rechtszaak dan ook met vertrouwen tegemoet, dit onder het motto de vervuiler betaald.

Schuttevaer melde dat het niet ging werken als het geen verplichte heffing werd, maar dat kan dus niet.

De ASV heeft vooral gehamerd op artikel 7 lid 1&2 van het verdrag. Namelijk geen aparte heffingen voor de inname van overig scheepsafval en afgestemde regelingen met de andere verdragstaten. De ASV stelt dat Nederland strijdig handelt met het CDNI verdrag door op eigen houtje per 1 juli door middel van betaalde abonnementen deel C in te voeren. We hebben ook gesteld, dat gezien de reacties uit de diverse achterbannen. bijna niemand een abo gaat nemen, dus dat er beter meteen maar geëvalueerd kan worden i.p.v. na drie jaar. Dat we een eens duidende regeling willen in alle verdragstaten voordat betalen überhaupt aan de orde kan komen. Dat de SAB ook gewoon nee had kunnen zeggen tegen het ministerie

In de loop van 2012 hebben de vertegenwoordigers uit de binnenvaart organisaties zich terug moeten trekken uit de raad van toezicht van de SAB. Dit moest omdat de SAB in 2012 een zogenaamd Nationaal Instituut is geworden

En passant werd door de SAB nog gemeld dat de heffing op de gasolie voor als nog dekkend was voor deel A van het verdrag.

Verder waren er nog twee korte presentaties van de SAB over hoe het in de praktijk en met de techniek ging werken.