Page 2 - ASV_Nieuwsbrief_febr_2024.pdf
P. 2

Stellingen
       De A.S.V. streeft voor de particuliere schipper naar;
       –  een sociaal/economisch aanvaardbare situatie in de binnenvaart,
       –  een evenredige verdeling van lasten en lusten,
       –  onvervalste concurrentie tussen de vervoersvormen en
       –  het behoud van onafhankelijkheid.
       Alleen met een goede marktordening is dit te bereiken. Tevens pleit zij voor;
       –  functioneel hanteerbare reglementeringen,
       –  uitbreiding en goed onderhoud van vaarwegen en
       –  goede lagere- en beroepsopleidingen met bijbehorende begeleiding en huisvesting.
         https://www.facebook.com/AlgemeeneSchippersVereeniging         https://twitter.com/ASV16

      COLOFON      Voorzitter                     Redactie
      Peter van der Veen                 Ilse Voerman
      peter.asv@outlook.com               Sunniva Fluitsma
      Tel: +31641975753
                               Eind redactie
      Vicevoorzitter                   Liesbeth de Jonge
      Johan Sipsma                    redactie@algemeeneschippersvereeniging.nl
      msavanti@devanci.nl
      +31644291449                    Drukker
                               Editoo, Arnhem
      Secretaris
      Machiel Smitsman                  Met dank aan meerdere reporters.
      merwestroom1961@gmail.com
      +31612468065                    Huisfotografen deze editie:
                               Onne Steneker, Liesbeth de Jonge, Jeroen Strijker, Jessica vd
      Penningmeester                   Akker, Rachel Koopmans, Mijndert de Graaf, Corrie Last en vele
      Jessica van den Akker               anderen. Voorpagina Jeroen Strijker
      asv@ms-loreley.nl
      +31622738505                    Algemeene Schippers Vereeniging
                               kantoor Helsinki
      ASV Woordvoerder                  Koninginneweg 1
      Sunniva Fluitsma,                 3331CD Zwijndrecht
      E-mail: twigt.franto@shipmail.nl          +31653190459
      Tel. +31611887791                 info@algemeeneschippersvereeniging.nl
                               http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl
   1   2   3   4   5   6   7