Page 5 - ASV_Nieuwsbrief_febr_2024.pdf
P. 5

Ledenvergadering

                          Geachte collega’s


            Het bestuur van de Algemeene Schippers Vereeniging nodigt u en uw
                 partner hierbij uit voor onze voorjaarsvergadering op

                        6 april 2024


                    De vergadering zal gehouden worden in het

                          Develpaviljoen
                           Parklaan 1,
                        3335 LM Zwijndrecht

                  Aanvang 10.00 uur. De zaal is open vanaf 09.30 uur.


           In de middagpauze zullen we een gezamenlijke lunch gebruiken met de leden.

      Na de middag, vanaf 13.30 uur is de vergadering openbaar en zijn niet leden van harte welkom om met
                      elkaar van gedachten te wisselen.


      Het ligt in de bedoeling de vergadering om 17.00 uur te sluiten.Wij hopen u in goede gezondheid te
                       mogen begroeten op 6 april a.s.

                         Met vriendelijke groet,
                 Het bestuur van de Algemeene Schippers Vereeniging
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10