Page 6 - ASV_Nieuwsbrief_febr_2024.pdf
P. 6

Agenda ledenvergadering 6 april 2024

      AGENDA OCHTENDDEEL (aanvang 10.00 uur):

       ● Opening en rede voorzitter
       ● Goedkeuring agenda
       ● Goedkeuring verslag najaarsvergadering 2023 (zie de nieuwsbrief)
       ● Mededeling bestuur
       ● Bespreking aanpassing Huishoudelijk reglement
       ● Bestuursperikelen/bestuursfuncties/ bestuursverkiezing/
       ● ontwikkelingen denktank
       ● Financieel verslag
       ● Overleg met de leden: o.a
       ● (overleg Europese Commissie m.b.t.) CCR-eisen/ voorzitter CCR
       ● Ontwikkelingen NBKB/ Certiicering (CvO) en hoe nu verder?
       ● Overleg ILT m.b.t. handhaving (vaartijdenboek e.d)
       ● Vergroening/verduurzaming binnenvaart: (Biobrandstofen/FAME/ labelsysteem).
       ● Fosine en de rol van het Ministerie
       ● Ontwikkelingen politiek
       ● Overleggen (Ministerie/Binnenvaarttafel/ ILT etc.)
       ● Wat verder ter tafel komt zoals:
        ligplaatsbeleid/ kostenontwikkeling/ personeel/boetebeleid/ ongevallen in de binnenvaart……..
       ● Rondvraag
       ● Sluiting ochtend gedeelte


      (voorlopige) AGENDA MIDDAGDEEL (aanvang 13:30 uur)
       ● Opening
       ● inleiding/rede voorzitter
       ● Mededelingen uit het ochtendoverleg
       ● Presentatie ontwikkelingen Zuid-Holland
       ● Ongevalscijfers binnenvaart
       ● Handhaving binnenvaart; speciiek ILT
       ● Toekomst binnenvaart
       ● Fosine, ontwikkelingen
       ● Vergroening/verduurzaming binnenvaart
       ● Rondvraag
       ● Afsluiting middagdeel
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11