Page 3 - ASV_Nieuwsbrief_febr_2024.pdf
P. 3

INHOUD


      Voorwoord
      4  Het jaar van extremen

      Vergadering
      5  Uitnodiging ledenvergadering 6 april 2024
      6  Agenda voorjaarsvergadering
      7  Verslag najaarsvergadering

      Een prachtorganisatie
      11 Stichting Vaarwens

      Toekomst Binnenvaart
      12 Toekomst Binnenvaart
      13 De Binnenvaarttafel
      15 Toekomstbestendige vaarwegen
      16 Nog geen zicht op hervatting keuring door NBKB

      Politiek
      17 Nieuwe politici en commissiedebat maritiem
      18 Wat is MIRT
      18 Gevolgen schorsing NBKB
      20 Gevolgen veiligheidseisen historische zeilvaart voor binnenvaart
      20 Ontwerp Programma IRM - Kamerbrief 15 december
      21 Motie bevordering Rijnvaart verworpen
      22 Ongevalscijfers scheepvaart op de agenda

      CCR/CDNI
      23 CDNI najaarszitting 2023
      24 CCR Persbericht: Michiel van Kruiningen voorzitter CCR

      Veiligheid
      26 ILT en veiligheid op het water
      28 Ongevalscijfers scheepvaart
      30 Fosine in scheepslading
      33 Reactie op OVV-rapport aanvaring Schuitengat (AIS)
      33 Ligplaatsenbeleid

      Nautisch-technisch
      35 Gebruikersoverleg Maascorridor: de maat is vol
      36 Ligplaatsenbeleid: weer niet op de agenda
      37 Overleg baggerwerkzaamheden Provincie Zuid Holland
      38 Stremmingen hebben een oorzaak
      39 Watermanagement
      Havens
      40 Verslag WBR
      41 Havengeld Rotterdam
      43 Zaanstad

      Vergroening binnenvaart
      44 Energietransitie in actieagenda toekomst Binnenvaart
      46 Interview milieuvriendelijke verf
      Flitslampje
      47 Flitslampje


     ASV Ledenvergadering 6 april 2024
   1   2   3   4   5   6   7   8