Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

CCR – Geef de binnenvaart Toekomst

Inhoud aanbieding petitie “GEEF DE BINNENVAART TOEKOMST”

De Achtergrond van deze petitie

 1. Presentatie: “de CCR regelgeving van alle kanten belicht
 2. Rapport “schepen van de toekomst” CCR (2002):
  • de basis van de petitie
 3. Reactie van de ASV op het rapport: “schepen van de toekomst” CCR. :
  • eenmaal ingezet beleid werd nooit meer herzien.
 4. (Nederlandse) Samenvatting onderzoeksrapport: (totale Duitse rapport)
  • in opdracht van “Bundesverkehrsminister für Verkehr, Bau und Wohnungswesen” (2001), Conclusie: Dat een koude sanering van de binnenvaartvloot zou plaatsvinden bij het vaststellen van een einddatum voor de overgangsbepalingen (opheffen vrijstellingen) was al in 2001 bekend.
 5. (een deel van) Het Reglement van onderzoek op de Rijn (ROSR)
 6. Inventarisatielijst binnenvaart
  • noodzakelijke werkzaamheden (2009): de ASV stelt de schippers op de hoogte door hen een inventarisatielijst te geven waar puntsgewijs aangegeven wordt waar men wanneer aan moet voldoen plus begeleidende brief.

Het benaderen van de CCR en DG MOVE (Europese Commissie Vervoer en Transport)

 1. Brief van ESO (Europese Schippers Organisatie, waar de ASV deel van uitmaakte) en EBU (European Barge Union)
  • Vraagt de CCR om de (gezien de crisis in de binnenvaart) de data van uitvoering ROSR eisen met 2 jaar te verschuiven. (2009)
 2. Verslag Raadgevende conferentie CCR in 2009
  • waar de ASV een toespraak hield over de gevolgen van het schrappen van de vrijstellingen (en het onwerkbaar zijn van de hardheidsclausule). Resultaat: een (werkbare) crisishardheidsclausule werd ingevoerd.(maar na 2 jaar vond men de crisis voorbij).
 3. Verslag Raadgevende conferentie CCR in 2010
  • waaruit blijkt dat men met de opmerkingen in 2009 niets heeft gedaan en ook niet (meer) van plan is iets te doen.
 4. Bijlage bij de aanbieding van de petitie ‘Stop de overgangsbepalingen’
  • aan Dimitrios Theologitis (DG MOVE) en Hans van der Werf (secretaris generaal CCR) in 2013 te Straatsburg (1.000 handtekeningen)
 5. Brief aan de heer Theologitis  (PDF English version) (2014)
  • waarin gevraagd wordt zijn belofte na te komen betreffende de uitwerking van de CCR regelgeving n.a.v gesprekken die met de heer Theologitis zijn gevoerd door ASV samen met la Glissoire (Fr) en Ons Recht (Be).

Het binnen Nederland aan de orde stellen van deze problematiek:

 1. Bij overleggen met de Rijnvaartcommissarissen , OTNB (Overleg Nautiek techniek Binnenvaart)
 2. Als voorbeeld het onderwerp “geluidseisen”
 3. Als voorbeeld de werking van de hardheidsclausule
 4. De politiek
 5. De pers

Misverstanden

 • Er zijn nog steeds misverstanden over de wijze van uitvoering van de CCR regelgeving in de diverse landen.

SLOTWOORD

Bestuur en denktank van de ASV